fotografia inicial
Foment de la Formació Universitat de Barcelona

El món de l’espectacle en viu ha crescut i s’ha diversificat molt en els darrers anys. L' aparició d’un gran nombre d’espais públics i privats de difusió escènica, musical i d’oci a tota Catalunya ha comportat una demanda creixent de professionals de la producció i la programació d’espectacles. Conscients d’aquesta necessitat, la Universitat de Barcelona i la Fundació Romea van unir esforços per endegar un innovador i complet programa de postgrau: el Diploma de Postgrau en Producció i Gestió d’Espectacles. L’objectiu és tant formar nous professionals especialitzats com oferir un espai de conceptualització, una formació continuada i la corresponent acreditació universitària a persones amb experiència prèvia al sector de l'espectacle. Dirigeix el curs el Doctor Lluís Bonet i Agustí i de la Coordinació acadèmica se n'ocupa Pep Salazar.

El curs el componen 210 hores lectives a càrrec de destacats investigadors i professionals en actiu del sector  i 200 hores de pràctiques professionals.Tots els alumnes tenen l’oportunitat de col·laborar amb institucions culturals i empreses de prestigi com ara el Festival de Jazz de Terrassa, el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure, el Gran Teatre del Liceu, l’Auditori de Sant Cugat, Festival Mediterrània, l’Auditori, Focus i el Festival Sonar entre d' altres.

Les classes es desenvolupen a l'Edifici IL3 de la Universitat de Barcelona, C/ Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcelona.

Més informació:  www.ub.edu/cultural

Universitat de Barcelona